top of page
Wintercompetitie
OPGELET: Inschrijven enkel via Time2Match!
Nieuw! U kan na het afronden van uw inschrijving ook ineens online betalen. Volg de instructies op het scherm!
Onderstaande link is zowel voor bestaande als nieuwe leden!
Algemeen:
 • Maximum 3 reeksen per persoon / maximum 2 inschrijving per reeks, zolang de inschrijving het toelaat

 • Enkelvoudige inschrijvingen hebben voorrang op een 2de inschrijving in dezelfde reeks

 • Inschrijvingen kunnen enkel online,noch de organisatie, noch de eigenaars van het complex, noch de uitbaters, zijn verantwoordelijk voor ongevallen, voor, gedurende of na de wedstrijden, ook niet tijdens de verplaatsing naar of terug van de wedstrijden, correcte TV nummer is wenselijk voor optimale verzekering.

 • Ploegen die deelnamen aan de voorbije Wintercompetitie hebben voorrang (tot 1/7) bij inschrijving.

 • Ploegen die meer dan één W.O. veroorzaken, verliezen hun voorrang bij inschrijving voor de volgend seizoen.

 • Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.

 • Op onsportief gedrag t.o.v. tegenstrevers of organisatie kan uitsluiting volgen

Betalingen:
 • Per deelnemer en per reeks 80 Euro.

 • De betaling dient te gebeuren, online via Time2Match, winkelmand.

 • Rond 20 augustus worden de reeksen samengesteld uit de ploegen die hun inschrijving hebben bevestigd door betaling.

 • Laattijdig betalen kan dus uitsluiting tot gevolg hebben.

 • Betalen voor 30 september. Indien u dan niet betaald hebt zal er 5€ administratiekosten aangerekend worden!

 • Indien u een reeks terug annuleert zullen er 3€ administratiekosten aangerekend worden.

Vervangingen:
 • zijn toegestaan, in geval van kwetsuur ziekte of andere redenen mag een speler met een vervanger spelen.

 • Per wedstrijd is slechts één vervanging toegestaan per ploeg. De vervanger mag maximaal dezelfde punten hebben als de persoon die hij vervangt.

 • Na 31 december van het lopende seizoen gelden de nieuwe klassementen van Tennis Vlaanderen voor iedereen.

 • De spelers van een ploeg die aanvangen in september mogen ondanks stijging van klassement hun wedstrijden verder spelen met hun vaste partner.In het geval een van de spelers, na 31 december, alleen de punten van de reeks evenaart of overschrijdt mag bij vervanging de invaller max. 5 punten hebben.

 • Indien U met vervanging speelt moet U dit aan de tegenstrevers laten weten en op het wedstrijdblad vermelden.

 • Ploegen die de competitie wensen te verlaten na de start moeten hun bijdrage betalen of dienen voor vervanging te zorgen.

 • Indien er een ploeg uit de reeks wegvalt is er geen terugbetaling mogelijk voor de andere ploegen.

Reserveringen via Time2Match:
 • Er kan een wedstijd gevormd worden tot 4 dagen voor de speeldag.

 • Je kan je terug verwijderen tot 14 dagen voor de speeldag.

 • U kan uitzonderlijk 2x een wedstrijd verplaatsen.

Wedstrijden:
 • De helft van de wedstrijden dient voor Nieuwjaar gespeeld te worden.

 • Men dient zich tijdig aan te melden op het planningsblad aan de balie om een vlotte opeenvolging van de wedstrijden mogelijk te maken.

 • U dient te spelen op het plein dat vermeldt is op het daar aanwezige planning blad!(uitgezonderd dat iemand van de organisatie een ander plein toewijst, enkel Conny of Ronny)

 • Ploegen die niet kunnen aantreden 15 min. na het geplande aanvangsuur kunnen een W.O. veroorzaken.

 • Een ploeg die een W.O. veroorzaakt verliest de wedstrijd met tweemaal 6-0 en krijgt een extra verlieswedstrijd toegekend in de klassering.

 • Er wordt gespeeld naar twee winnende sets volgens de reglementen van de Tennis Vlaanderen.

 • Bij gelijke setstand [1 – 1] wordt de beslissende derde set naar analogie van de interclub, vervangen door een tiebreak naar 10 punten met 2 punten verschil.

 • Alle wedstrijden worden gespeeld in het weekend, op de door de organisatie voorziene periodes.

Rangschikking:
 • wordt opgemaakt volgens

 • 1] gewonnen wedstrijden

 • 2] gewonnen sets

 • 3] verloren wedstrijden

 • 4] verloren sets

 • 5] gewonnen games

 • 6] verloren games

 • Bij gelijke stand is de onderlinge uitslag van desbetreffende ploegen doorslaggevend.

 • Een ploeg die op het einde van de competitie niet alle wedstrijden gespeeld heeft, kan nooit in de prijzen vallen!

 • Men kan enkel in de top 3 komen als men ALLE wedstrijden gespeeld heeft.

Contact persoon:

Conny Raes​

Telefoon: +32496862457

Email: connyraes@gmail.com

bottom of page